Kossuth Múzeum Aktuális Állandó kiállítás Gyűjtemények Ceglédi füzetek Hírek Baráti kör Kezdőlap

Könyvtár

A múzeum könyvtára a helytörténet, a történelem, a néprajz, a régészet, a numizmatika témakörébe tartozó kiadványokat őrzi. Egyik fő jellegzetessége és értéke a Kossuth Lajos életére, családjára vonatkozó és általa írt könyvek, valamint az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal illetve a 48-as emigrációval foglalkozó kötetek gyűjtése.

Könyvtárunk egyik érdekes füzete, megjelent a Kossuth Múzeum kiadásában 1919-ben.


Néprajzi
gyűjtemény

Cegléd és vonzáskörzete régió és a Tápiómente kistáj, agrárnépességének életmódját dokumentáló tárgy-, fotó- és dokumentum gyűjteményekkel rendelkezik a 19-20. századból. A néprajzi tárgygyűjteményben jelentős egységet képez a kerámia és a kézművesműhelyek felszerelési tárgyai kékfestő, asztalos, cipész, kádár, szűcs, kötélgyártó, kalapos, mézesbábos, szíjgyártó, tímár, bádogos, kőműves, fazekas. Háziipari falfestő, seprűkötő, vesszőfonó stb. eszközök is vannak.

A szép tárgyak kategóriájában az un. évszámos tárgyakat kiállításon mutattuk be. Kiemelkedő, kulcs-tárgy az 1793-as keltezésű Váróczi Erzsébet kelengyésládája, a mezővárosi református közösség 18. századvégi kulturális orientációjához.

A néprajzi gyűjtemény fejlesztése Nagy Dezső ceglédi működésével kezdődött. Jelentős gyarapodása I. Sándor Ildikó és Ikvai Nándor nevéhez fűződik. Szilágyi Miklós 1969-től, Nagy Varga Vera és Kocsis Gyula pedig 1974-től gyarapítják a gyűjteményt.

 


Régészeti
gyűjtemény

A múzeum régészeti gyûjteményének az alapját az 1920-as években a ceglédi Öregszõlõkben feltárt bronzkori urnatemetõ leletanyaga képezte. Az anyag jelentõs része a második világháborúban elpusztult.

A múzeum régészei a leletanyagot a Kossuth Múzeum gyûjtõterületérõl gyûjtötték és jelenleg is gyûjtik az õskortól a késõközépkorig bezárólag.

Régész szakember elõször az ötvenes években került Murányi Edit személyében a múzeumba. Topál Judit és Benkõ Zsuzsanna pedig a hatvanas évek végétõl és a hetvenes években voltak a múzeum régész munkatársai.

Jelentõsebb leletanyagokat õrzünk a bronzkorból pl. az ócsai bronz depot, a ceglédi és törteli vatyai leletegyüttes, a szarmatakorból telep és temetõ feltárások anyagai, a jászkarajenõi szarmata csontfaragványok és az Árpád-korból települések, templomok és temetõk régészeti anyagai stb.

 


Numizmatikai
gyűjtemény

részben néhány éremkincs is található.A lelőhelyes ókori és középkori pénzek a megye történetének fontos forrásai. Újkori részében a megye területéhez, közéletéhez kapcsolódó emlékanyag (pl. emlékérmek, jelvények) jelentős.

 


Képzőművészeti
gyűjtemény

A képzőművészeti gyűjteményben ceglédi művészek képei találhatók, köztük Benedek Péter (1889-1980) különleges tehetségű parasztfestő alkotásai.